Městská knihovna v Bystrém

Půjčovní doba knihovny

pondělí, středa, pátek
dopoledne 8:00-11:30 hod.
odpoledne 12:30-16:30 hod.

Ceník poplatků

 

Výše poplatku

Registrační poplatek

děti do 15 let

30 Kč

ostatní

70 Kč

senioři nad 70 let

0 Kč

Meziknihovní výpůjční služba – poštovné

skutečné náklady

Sankce

Upomínky

I. upomínka (po 36 dnech)

15 Kč

II. upomínka (po 50 dnech)

30 Kč

III. upomínka (po 65 dnech)

50 Kč

pozdní vrácení tematických kufříků

5 Kč/ započatý den

Ztráta čtenářského průkazu

10 Kč

Ztráta knihy, periodika

aktuální hodnota knihy + knihovnické zpracování (20 Kč)

Poškození obsahu, ztráta obsahu tematických kufříků, kufříku samotného

pořizovací cena

 Platný od 1. 3. 2015

zpět do sekce