Městská knihovna v Bystrém

Půjčovní doba knihovny

pondělí, středa, pátek
dopoledne 8:00-11:30 hod.
odpoledne 12:30-16:30 hod.

Služby

Výpůjční služby

půjčování knih, e-knih, časopisů zvukových dokumentů a tematických kufříků*

výpůjční doba: 1 měsíc, možné 2x prodloužit
(není-li dokument požadován jiným čtenářem)

meziknihovní výpůjční služba

půjčování tabletu ke čtení e-knihy*

Elektronické služby

přístup do on-line katalogu

přístup do čtenářského konta, kde si lze prodloužit vypůjčené dokumenty, rezervovat knihy (kromě knih z VF)

Zodpovídání bibliografických dotazů

Kulturně-vzdělávací služby

besedy, výstavy, programy pro MŠ, ZŠ

Přístup na internet

* Pravidla půjčování tematických kufříků:

Absenčního vypůjčování tematických kufříku mohou využívat registrovaní uživatelé knihovny, děti do 15 let pouze oproti podpisu zákonného zástupce.

Uživatel si smí vypůjčit vždy pouze jeden kufřík, a to na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení. Pozdní vrácení je sankciováno poplatkem 5 Kč za každý započatý den.

Jak při půjčování, tak při vracení kufříku proběhne kontrola jeho obsahu. V případě poškození či ztráty některé z obsažených věcí, popř. kufříku samotného, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu, a to ve výši pořizovací ceny.

* Pravidla půjčování tabletu:

1. Tablet se půjčuje registrovaným čtenářům starším 15 let s platnou registrací půl roku a vyrovanými závazky vuči MěKBy, a to výhradně k tomu, aby si na něm mohli číst e-knihy 

2. Čtenář s MěKBy uzavře smlovu o výpůjčce. 

3. Tablet se půjčuje absenčně na 30 dnů bez možnosti prodloužení za zálohu 1 000 Kč, která bude vráce po kontrole funkčnosti tabletu. Pokud bude tablet vrácen vybitý a nebude moci být zkontrolován, záloha bude vrácena až po kontrole. 

4. Čtenář je povinen prokázat se při půjčování i vracení platným občanským průkazem.

5. Sankční poplatek v případě nevrácení tabletu ve stanoveném termínu činí 10 Kč za každý započatý den. 

 

zpět do sekce