Městská knihovna v Bystrém

Půjčovní doba knihovny

pondělí, středa, pátek
dopoledne 8:00-11:30 hod.
odpoledne 12:30-16:30 hod.

každá poslední sobota v měsíci
7:15 - 10:45 hod.

Služby

Výpůjční služby

knihy, časopisy, tematické kufříky*

výpůjční doba: 1 měsíc, možné 2x prodloužit
(není-li dokument požadován jiným čtenářem)

meziknihovní výpůjční služba

Elektronické služby

přístup do on-line katalogu

přístup do čtenářského konta, kde si lze prodloužit vypůjčené dokumenty,
rezervovat knihy (kromě knih z VF)

Zodpovídání bibliografických dotazů

Kulturně-vzdělávací služby

besedy, výstavy, programy pro MŠ, ZŠ

Přístup na internet

* Pravidla půjčování tematických kufříků:

Absenčního vypůjčování tematických kufříku mohou využívat registrovaní uživatelé knihovny, děti do 15 let pouze oproti podpisu zákonného zástupce.

Uživatel si smí vypůjčit vždy pouze jeden kufřík, a to na 1 měsíc, bez možnosti prodloužení. Pozdní vrácení je sankciováno poplatkem 5 Kč za každý započatý den.

Jak při půjčování, tak při vracení kufříku proběhne kontrola jeho obsahu. V případě poškození či ztráty některé z obsažených věcí, popř. kufříku samotného, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu, a to ve výši pořizovací ceny.

 

zpět do sekce