Městská knihovna v Bystrém

Půjčovní doba knihovny

pondělí, středa, pátek
dopoledne 8:00-11:30 hod.
odpoledne 12:30-16:30 hod.

každá poslední sobota v měsíci
7:15 - 10:45 hod.

Ve světě barokní zbožnosti

 

 Srdečně vás zveme na přednášku prof. PhDr. Jiřího Mikulce CSc. z Historického ústavu Akademie věd ČR „Ve světě barokní zbožnosti. Náboženský život našich předků v 17. a 18. století", která proběhne v pondělí 29. dubna

K přiblížení toho, o čem bude, si vypůjčuji slova pana profesora. 

Náboženství hrálo důležitou roli v každodenním životě našich předků, roli mnohem významnější než si většinou uvědomujeme. Ostatně z druhé poloviny 17. 
a z velké části 18. století, kdy se v českých zemích rozvíjela barokní zbožnost, 
jsou dochovány četné stopy tehdejšího náboženského života. S otevřenýma očima na ně narážíme stále a znovu. Bystré se svým majestátním chrámem, s poutní tradicí a s množstvím barokních kostelů, kaplí i soch ve svém okolí je toho velkým příkladem. 

Cílem přednášky je ukázat, jaké místo zaujímala barokní zbožnost 
v každodenním životě, co lidem přinášel i co od nich naopak vyžadovala. Posluchači se seznámí s některými náboženskými rituály typickými pro období baroka a uslyší také o hmotných předmětech náboženského života, které již upadly v zapomnění. Součástí přednášky budou informace o poutích, náboženských bratrstvech a konečně i o přípravě na smrt a podpoře duší v posmrtném údělu. Konkrétní příklady budou - pokud to umožní dochované historické prameny - voleny přímo z Bystrého, případně z východních Čech.

Přednáška proběhne od 17 hod. v Komunitním sále MFD v rámci oslav 670. výročí první písemné zmínky o Bystrém. Vstupné 20 Kč. 

zpět do sekce