Městská knihovna v Bystrém

Rušíme veškeré kulturní akce

Město Bystré dnes s ohledem na dvě mimořádná opatření, které vydalo ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se zabráněním šíření onemocnění COVID-19, zrušilo veškeré městem pořadadné akce, vč. akcí knihovny. Neproběhne ani PohádkoTour ani pondělní přednáška vojenského kaplana P. Petra Fialy. 
Děkujeme za pochopení a pro více informací o přijatém opatření odkazujeme na web města - www.bystre.cz

zpět do sekce