Městská knihovna v Bystrém

Půjčovní doba knihovny

pondělí, středa, pátek
dopoledne 8:00-11:30 hod.
odpoledne 12:30-16:30 hod.

Regionální funkce

Regionální funkce

Regionální funkce

Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách zajišťujeme výkon regionálních funkcí knihoven pro obecní knihovny obvodu Bystré. V rámci toho nakupujeme a zpracováváme výměnný fond, vytváříme výměnné soubory a zajišťujeme jejich cirkulaci, poskytujeme knihovnám poradenskou a konzultační činnost, vykonáváme v nich pravidelné metodické návštěvy, sbíráme a zpracováváme statistická data o jejich činnosti a poskytujeme metodickou pomoc při provádění revizí jejich knihovních fondů.

zobrazit více